Sněmovní tisk 524
Zák. o podmín. výroby, šíření a archiv. audiovizuál. děl

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Díla audiovizuální

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální pirátství, audiovizuální politika, autorské právo, nedovolený obchod, padělání, ukládání dokumentůISP (příhlásit)