Usnesení PS č. 881

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení (9. března 2000)

Související sněmovní tisky

524 Zák. o podmín. výroby, šíření a archiv. audiovizuál. děl
ISP (příhlásit)