Stenografický zápis 26. schůze, 28. června 2000


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jan Vidím


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Martin Kocourek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 9.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec František Ondruš


18. Senátní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. /sněmovní tisk 467/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka


19. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vojtěch Vymětal


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek


21. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jaroslav Gongol


22. Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Václav Pícl


23. Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


25. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Klas


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Kühnl


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. /sněmovní tisk 586/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Jiří Bílý


28. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Petra Mareše, Petra Plevy, Miloslava Kučery st. a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Vlastimil Tlustý


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Ivana Hanačíková


34. Vládní návrh zákona o soudech /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Vlasta Parkanová


35. Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová


36. Návrh poslanců Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 606/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský


37. Návrh poslanců Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona o kárné odpovědnosti soudců a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Antonín Macháček


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ivan David
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Pejřil
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


38. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně některých zákonů (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Drda


124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 18.27 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Drda
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jiří Drda
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 19.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP