Stenografický zápis 26. schůze, 27. června 2000

(Schůze zahájena v 14:12 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím


1. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 577 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Tomáš Teplík


2. Návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Senátor Alfréd Michalík


3. Návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Senátorka Dagmar Lastovecká


4. Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Senátorka Dagmar Lastovecká


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Předseda PSP Václav Klaus
Senátor Vladimír Kulhánek


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů /sněmovní tisk 499/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Senátor Karel Burda


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Václav Exner
Senátor Jiří Stodůlka


9. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Ludmila Müllerová
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miloslav Výborný


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 478/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Pavel Šafařík


11. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Marek Benda


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP