Sněmovní tisk 438
Vládní návrh zákona o majetku České republiky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 438/0 dne 18. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 620).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 438/4, který byl rozeslán 12. 4. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 312, usnesení č. 968).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 4. 2000.
  Návrh zákona 26. 5. 2000 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2000 poslancům jako tisk 438/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2000 poslancům jako tisk 438/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 29, usnesení č. 1068).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 219/2000 Sb.Související tisk: 439 (Vládní návrh zákona o majetku ČR - související - EU).


Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hospodářské vztahy, odpovědnost, orgány veřejné správy, veřejná správa, veřejný majetek, vlastnictvíISP (příhlásit)