Organizační výbor
Usnesení č. 197 (18. listopadu 1999)

Související sněmovní tisky

413 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1998

416 Návrh zákona o stát. dluhopisných programech

417 Roční účetní závěrka FNM ČR za rok 1998

418 Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými

419 Zpráva VZP ČR za rok 1998

422 Vládní návrh zákona o obcích - EU

423 Vládní návrh zákona o krajích - EU

424 Vládní návrh zákona o okresních úřadech - EU

425 Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze - EU

426 Zák. o změně souvisejících zák. o krajích - EU

427 Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

428 Vládní návrh zákona o přiznání k majetku

429 Vládní návrh zákona o konkursu a vyrovnání - EU

430 Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí ČR

431 Vládní návrh zákona o návykových látkách

432 Vládní návrh zákona o metrologii

433 Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech - EU

434 Vládní návrh zák. a o rozpoč. prav. územních rozpočtů - EU

435 Vládní návrh zák. o rozpoč. určení daní - EU

436 Vládní návrh zák. o hosp. opatřeních pro krizové stavy - EU

437 Vládní návrh zákona o geologických pracích

438 Vládní návrh zákona o majetku České republiky - EU

439 Vládní návrh zákona o majetku ČR - související - EU

440 Návrh zák. o přechodu věcí, práv a záv. z majetku ČR - EU

441 Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel - EU

442 Vládní návrh zákona o odborné způsobilosti k řízení - EU

443 Vládní návrh zákona o právu autorském - EU

444 Vládní návrh zákona o registračních pokladnách

445 Vládní návrh zák. o náhradách škod zvláště chrán. živočich.

446 Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže - EU

447 Vládní návrh zákona o krizovém řízení

448 Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní - EU
ISP (příhlásit)