Organizační výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů organizačního výboru (23. července 1998) 
č. 2k návrhu na schválení účasti některých osob na schůzích organizačního výboru Poslanecké sněmovny (23. července 1998) 
č. 3k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze (23. července 1998) 
č. 4k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (23. července 1998) 
č. 5kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 3. schůze Poslanecké sněmovny (23. července 1998) 
č. 6k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (23. července 1998) 
č. 7k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 1998 a 1. pololetí 1999 (23. července 1998) 
č. 8k návrhu termínu a pořadu 2. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (23. července 1998) 
č. 9k volbě místopředsedů organizačního výboru (18. srpna 1998) 
č. 10k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (18. srpna 1998) 
č. 11k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (18. srpna 1998) 
č. 12ke způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 (18. srpna 1998) 
č. 13ke způsobu projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1999 (18. srpna 1998) 
č. 14k návrhu na změnu Organizačního řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny (18. srpna 1998) 
č. 15k návrhu režimu konání schůzí organizačního výboru (18. srpna 1998) 
č. 16k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (18. srpna 1998) 
č. 17k návrhu termínu a pořadu 3. schůze organizačního výboru (18. srpna 1998) 
č. 18k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (17. září 1998) 
č. 19k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (17. září 1998) 
č. 20k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru pro přípravu zákona o zásadách jednání a styku obou komor Parlamentu mezi sebou, jakož i navenek (17. září 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit)