Organizační výbor

Předseda

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Místopředseda

Ing. František Brožík
JUDr. Petra Buzková
JUDr. Stanislav Gross
MUDr. Mgr. Ivan Langer
Ing. Pavel Pešek

Podvýbor pro posouzení rekonstrukce objektu Nerudova
Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Podvýbor pro přípr. zák. o zásadách jednání a styku obou komor Parl.
ISP (příhlásit)