Sněmovní tisk 537
Novela zákona o České národní bance - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 537/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 805).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27., 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 537/2, který byl rozeslán 4. 7. 2000.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13., 14. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 694, usnesení č. 1157).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 7. 2000.
  Návrh zákona 14. 8. 2000 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 537/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 537/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 10. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 319, usnesení č. 1299).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2000.
  Prezident zákon nepodepsal a 30. 10. 2000 vrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 537/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 6., 7. 12. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 486, usnesení č. 1350).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 22. 12. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 442/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, centrální bankaISP (příhlásit)