Stenografický zápis 26. schůze, 13. července 2000


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jan Zahradil
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jan Zahradil
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.13 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.48 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer


74. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun


54. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Bohuslav Sobotka


82. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení

Poslanec Josef Mandík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Ladislav Skopal
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec František Pejřil
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Pilip
Guvernér České národní banky Josef Tošovský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda PSP Václav Klaus


125. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Havlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Havlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vilém Holáň
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslankyně Ludmila Brynychová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec František Pejřil
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Václav Brousek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Brousek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Alena Páralová
Ministr vnitra Stanislav Gross
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 18.11 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Martin Starec
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 21.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP