Stenografický zápis 26. schůze, 14. července 2000


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus


133. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka
Senátor Jiří Rückl


134. Návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. /sněmovní tisk 522/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


135. Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 538/3/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Senátor Tomáš Julínek


136. Návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Senátor Jiří Stodůlka
Místopředseda PSP František Brožík


137. Návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 547/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jan Grůza
Senátor Emil Škrabiš
Poslanec Jiří Havlíček
Ministr vnitra Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus


95. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 11.29 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.40 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Zdeněk Škromach


97. Návrh poslanců Tomáše Teplíka a dalších na vydání zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 577/ - třetí čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Tomáš Teplík


98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jan Klas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý


111. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 607/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze skončila ve 13.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP