Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Předseda

PhDr. Petr Mareš, CSc.

Místopředseda

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA
Mgr. Miloslav Kučera st.
Mgr. Václav Pícl
Mgr. Petr Pleva
Ing. Jaromír Talíř

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mediální legislativu
Podvýbor pro mládež
Podvýbor pro školství
Podvýbor pro tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)