Neautorizováno !


 

(V 9.32 hodin)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Na žádost tří poslaneckých klubů prodlužuji stávající přestávku do 9.50 hodin.

 

(V 9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Na žádost poslaneckého klubu sociální demokracie prodlužuji přestávku do 10.05 hodin.

 

(Jednání pokračovalo v 10.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, čas určený na přestávku uplynul. Všem se vám omlouvám.

Kolegyně a kolegové, dnes začneme včera přerušeným bodem č. 95. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Libor Krátký a o totéž prosím i ministra vnitra České republiky pana Václava Grulicha.

Kolegyně a kolegové, včera jsme přerušili tento bod před hlasováním o námitce pana poslance Jiřího Vlacha. Měli bychom nyní hlasovat o námitce pana poslance Vlacha, poté nově, v případě přijetí této námitky, meritorně rozhodovat o dotyčném pozměňovacím návrhu a pak hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích. Až všichni kolegyně a kolegové dorazí do jednací síně, protože chápu, že vzniklo trochu nejistoty, kdy dojde k hlasování, budeme rozhodovat o námitce pana poslance Jiřího Vlacha proti průběhu hlasování pořadové číslo 689.

 

O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 690. Hlasování jsem zahájil. Kdo s námitkou souhlasí, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

S námitkou byl vysloven souhlas. Z přítomných 178 pro 104, proti 33.

 

Prosil bych, aby nyní pan zpravodaj Libor Krátký zaujal pozici u řečniště, a bude možná dobré, aby zopakoval, konkrétně o jakém pozměňovacím návrhu budeme nově rozhodovat, neboť byla odsouhlasena námitka k hlasování pořadové číslo 689.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vracíme se tímto k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Machaté uvedenému pod písmenem D1, který již včera byl z hlediska hlasování rozdělen na dvě části, tzn. doplnění odst. i) a zvlášť doplnění odst. j).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, ale hlasování bude pouze o odst. j), pokud se nepletu - je s tím souhlas? Ptám se v tuto chvíli, nekonstatuji.

 

Poslanec Libor Krátký: Musím se přiznat, že si nepamatuji, proti čemu vznesl pan kolega Jiří Vlach námitku. Jenom proti odst. j)? (Souhlas.) Dobře, budeme tedy hlasovat jenom o odst. j).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. O pozměňovacím návrhu D1 j) rozhodneme opětovně v hlasování pořadové číslo 691. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem?

Pardon, zapomněl jsem se zeptat na stanoviska. Končím tedy hlasování a prohlašuji hlasování pořadové číslo 691 za zmatečné. Prosím o stanoviska pana ministra a pana zpravodaje.

 

Poslanec Libor Krátký: Stanovisko pana ministra je neutrální, moje stanovisko je výrazně nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 692 rozhoduje o pozměňovacím návrhu D1 j). Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 181 pro 75, proti 99.

 

Pane zpravodaji, prosím o další návrh.

 

Poslanec Libor Krátký: Nyní můžeme hlasovat o bodu D2. Stanovisko pana ministra je neutrální, zpravodaje záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 693 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 181 pro 3, proti 171.

 

Prosím další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP