Stenografický zápis 22. schůze, 8. března 2000


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip


136. Informace ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu České spořitelny

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 10.27 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Petr Šulák
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Kühnl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Evžen Snítilý


89. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství /sněmovní tisk 503/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Palas
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Vidím


113. Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Stanislav Gross


115. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 12.57 hodin.)
(Schůze opět pokračovala v 16.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Turek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radko Martínek


92. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tom Zajíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tom Zajíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tom Zajíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Tom Zajíček


93. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Drda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jiří Drda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Drda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Drda


94. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Krása
Poslanec Radko Martínek


95. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení

Poslanec Libor Krátký
Poslanec Václav Exner
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Libor Krátký
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Libor Krátký
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Jiří Vlach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 20.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP