Neautorizováno !


 

(Jednání opět zahájeno v 11.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu, budeme pokračovat. Právě projednáváme bod č. 66, kterým je vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze. Jsme, pokud se nemýlím, pane zpravodaji, v průběhu rozpravy ve třetím čtení. Pane zpravodaji, je tomu tak? Ano.

V rozpravě ve třetím čtení vystoupí dále pan kolega Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Hlásím se s procedurálním návrhem. Chtěl bych požádat sněmovnu, aby akceptovala můj návrh na následující postup. Pokud se nepletu, na návrh kolegy Martínka jsme odsouhlasili, že po tomto bodu, který má číslo 96 - zabýváme se tiskem 426 - bude následovat projednávání tisku č. 344, bodu 104, což jsou volby do zastupitelstev v krajích. To je naše práce v příštích deseti minutách.

Dovolím si vás požádat o podporu následujícího návrhu. Projednat teď všechny pozměňovací návrhy k tomuto tisku a před závěrečným hlasováním o celém zákonu, tak aby byl čas ještě některé věci posoudit, přerušit tento bod, pokračovat dalším bodem, tedy bodem 104, a vrátit se k závěrečnému hlasování o tomto bodu po ukončení projednávání bodu 104.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to pozměňovací návrh, který by měl být hlasován bez rozpravy. Myslím, že to nebyl návrh na uzavření rozpravy, toto byl návrh na postup po projednání všech pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu. Zopakuji ho.

Princip je takový, abychom nyní u tohoto zákona dojeli rozpravu, odhlasovali všechny pozměňovací návrhy, před konečným hlasováním o tomto návrhu zákona přerušili tento bod, projednali bod 104 celý a potom se vrátili k hlasování o zákonu jako celku, který nyní projednáváme. Myslím, že je to srozumitelný procedurální návrh. Pan kolega Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Žádám jménem klubu ODS o desetiminutovou přestávku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan místopředseda poslaneckého klubu ODS požádal o přestávku, pokračovat budeme ve 12.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP