Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane zpravodaji. Zeptám se, zda má někdo námitku proti takto zvolenému postupu při hlasování. Hlásí se pan poslanec Jiří Vlach.

Prosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, co se týče dvou pozměňovacích návrhů pod písmenem C, které jsem přednášel, nerozumím návrhu na orientační hlasování, protože jsem to dal podmíněně: neprojde-li jedno, hlasujeme o druhém.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Dobře, děkuji za toto upozornění. Budeme nejprve hlasovat o třech procentech a následně o pěti procentech. Nebude-li přijato, platí původní návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je nějaká další námitka? Není tomu tak, nechám tedy v hlasování schválit navrženou proceduru.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Promiňte, pane předsedající, ještě předtím bychom měli rozhodnout, zda jsou staženy pozměňovací návrhy pánů Koudelky a Vidíma, přičemž u pana poslance Koudelky se jedná o pozměňovací návrhy pod písm. L1 a 2 a u pana poslance Vidíma se jedná o pozměňovací návrhy pod písmenem G1, 2 a 3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslel jsem svůj návrh na hlasování tak, že schválíme proceduru, v jejímž rámci následně jako o prvních bodech budeme hlasovat o těchto dvou staženích, ano? Rozumíme si se zpravodajem.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 769 a ptám se, kdo je pro takto navržený postup s upřesněním pana poslance Vlacha a s mým dodatkem. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 147, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Zeptám se, zda existuje námitka proti tomu, abychom hlasovali o dvou návrzích na stažení současně. Není námitka.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 770 a ptám se, kdo je pro tento návrh - stáhnout body navrhované panem poslancem Vidímem a panem poslancem Koudelkou. Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 138, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní, pane zpravodaji, prosím, předkládejte jednotlivé návrhy, vyjádří se k nim pan ministr a vy.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní vás prosím, pane předsedající, abyste nechal v orientačním hlasování hlasovat o tom, zda volby se budou konat do 22.00 hodin, jak je návrh A1 nebo do 20.00 hodin, jak je návrh pana poslance Fischera F1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano.

 

Nejprve zjistíme jakou podporu v rámci orientačního hlasování má návrh pod písm. A1.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 771. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 132, proti 6.

 

Nyní zjistíme, jakou podporu má návrh F1.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 772. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh ze 161 přítomných podpořilo 35, proti 37.

 

Znamená to tedy, že nejprve budeme rozhodovat o návrhu A1. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pan ministr doporučuje, zpravodaj také.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 773. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 163 přítomných pro návrh 156, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Tím F1 je nehlasovatelné.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o bodu A2, kde jsem již upozorňoval na stanoviska legislativy. Stanovisko pana ministra je neutrální, zpravodaje také neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 774. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 163 pro návrh 8, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, nyní bychom měli rozhodnout o návrhu pod písmenem K pana poslance Brouska. Stanovisko pana předkladatele je nedoporučující, zpravodaje doporučující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 775. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 166 je pro návrh 60, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní budeme hlasovat o návrhu A5. Stanovisko pana ministra je neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 776. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 165 je pro návrh 160, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o bodech A9 a A10 současně. Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaj také souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 777. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 165 pro 145, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní budeme rozhodovat o návrhu A12. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP