Neautorizováno !


 

(14.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 778. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 166 pro 51, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní budeme rozhodovat o bodu A14 o první části, tak jak požadoval poslanec Martínek, tzn. v § 43 odst. 1 číslovku 3 % nahradit číslovkou 5 %, a pak budeme rozhodovat v orientačním hlasování mezi návrhem výboru a návrhem poslance Vidíma.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska?

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko pana ministra k první části souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 779. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro 115, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: V druhé části jsou dvě číslovky, 8 a 10, zatímco pan poslanec Vidím v návrhu G4 má číslovky 10 a 15. Prosím, pane předsedající, abyste nechal v orientačním hlasování hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, orientačně rozhodneme v hlasování 780 o návrhu pana poslance Koudelky. Kdo je pro? (Námitky.) O návrhu A14 druhá část.

 

Poslanec Miroslav Beneš: A14 je výborový návrh, 8 a 10.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se těm, kteří nepochopili záměr předsedajícího. (Veselost.) Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a budeme ještě jednou zjišťovat orientační podporu, kterou má návrh A14 druhá část.

 

Zahájil jsem hlasování 781. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh získal podporu 62 z přítomných 167.

 

Nyní zjistíme orientačně podporu pozměňovacího návrhu pana poslance Vidíma.

Zahájil jsem hlasování číslo 782. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh z přítomných 167 získal podporu 71.

 

Rozhodneme nejprve hlasováním o tomto návrhu pana poslance Vidíma. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pan ministr - neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 783 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 60, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Teď rozhodneme o návrhu A14 druhá část. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pan ministr - neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 784. Kdo je proti? Kdo je pro?

Z přítomných 169 pro 64, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní bychom měli rozhodnout o bodě A15. Upozorňuji, že přijetím bodu A15 je nehlasovatelný návrh pod písmenem B pana poslance Koudelky. Nebude-li přijat A15, hned bychom nechali hlasovat o návrhu pod písmenem B. Stanovisko pana ministra k bodu A15 - nesouhlasné, zpravodaje - nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dvakrát nesouhlas.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 785. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 4, proti 155. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B pana poslance Koudelky. Stanovisko pana ministra - souhlasné, zpravodaje - souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 786. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 112, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní bychom měli rozhodnout orientačním hlasováním mezi body A17 a D13, což se týká počtu členů krajských zastupitelstev. Návrh výboru je 35-45 - 55. Pozměňovací návrh D13 je 45 - 55 - 65. Nebyl-li by přijat ani jeden z těchto návrhů, je vládní návrh 40 - 50 - 60. Současně upozorňuji, že při hlasování o krajích byla zvolena varianta 45 - 55 - 65.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Je to orientační hlasování mezi 35 - 45 - 55 a 45 - 55 - 65.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve ta první čísla. Zahájil jsem hlasování číslo 787. Kdo je pro ten první návrh?

Ze 169 pro 50.

 

Prosím druhý návrh. Zahájil jsem hlasování 788. Kdo je pro?

Ze 170 pro 105.

 

Rozhodneme tedy nejprve o druhém návrhu. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko pana ministra neutrální. Stanovisko zpravodaje - záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 789. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z 170 pro 114, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní bychom, pane předsedající, měli rozhodnout o pozměňovacích návrzích pod písm. A čísla 3 až 8, 11, 13, 16. Stanovisko pana ministra - neutrální, zpravodaje - doporučující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to jedno hlasování?

 

Poslanec Miroslav Beneš: Ano, jedno hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A3 až 8, 11, 13, 16. (Námitky.)

 

Poslanec Miroslav Beneš: Omlouvám se, 3 až 8 bez pětky, o které již bylo rozhodnuto.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme s tímto upřesněním. Stanovisko pana ministra - pokud se nepletu - neutrální.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zpravodaj?

 

Poslanec Miroslav Beneš: Doporučující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zpravodaj doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 790. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 pro 146, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Tím jsme se vypořádali se všemi body pod písmenem A i pod písmenem B. Nyní, pane předsedající, bychom měli rozhodnout o tom, zda 10 % preferenčních nahradíme 3 %. Následuje pak hlasování o pětce, nebude-li přijato.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím neříkat čísla, ale návrhy.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Jedná se o první část návrhu pod písm. C. Stanovisko pana ministra - záporné, zpravodaje - záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď rozhodneme orientačně o první části návrhu.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Ne. Na základě upozornění pana poslance Vlacha jsem vzal zpět svůj návrh a budeme nejprve rozhodovat o první části, tedy o 3 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP