Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve tedy první část pozměňovacího návrhu pod písmenem C. Stanoviska jsou nedoporučující.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 791 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 33, proti 132, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o druhé části pozměňovacího návrh pod písmenem C. Stanovisko pana ministra je kladné, stanovisko zpravodaje záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 792. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 42, proti 119, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní bychom rozhodli společně o pozměňovacích návrzích pod písmeny D1 až 11 poslance Martínka. Stanovisko pana ministra kladné, stanovisko zpravodaje taktéž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 793. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 166, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem D12. Stanovisko pana ministra je doporučující, zpravodaje též.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 794. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: O pozměňovacím návrhu D13 jsme již rozhodli, byl přijat.

Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu E; v upřesnění informace, která byla distribuována předkladatelem, na ni bylo upozorněno. Stanovisko pana ministra nesouhlasné, stanovisko zpravodaje také nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 795. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 36, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: O pozměňovacím návrhu F1 jsme již rozhodli.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích F2, 3, 4 a 5. Stanovisko pana ministra nesouhlasné, zpravodaje také nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 796. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 20, proti 147. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacích návrzích pod písmeny F6, 7, 8, 9. Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 797. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 110, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Další hlasování o F10 již proběhlo v rámci hlasování o návrzích pod písmenem A, nyní tedy rozhodneme o pozměňovacím návrhu F11. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 798. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 20, proti 140. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme v hlasování o pozměňovacích návrzích F12 a F13. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje je totožné se stanoviskem pana ministra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 799. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 21, proti 141. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pozměňovací návrhy pod písmenem G1 až 3 byly vzaty zpět, pozměňovací návrh G4 byl již rozhodnut u písmene A, nyní tedy nastupuje hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem H1 až 3 pana poslance Filipa. Stanovisko pana ministra nesouhlasné, zpravodaje neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 800 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V tomto jubilejním hlasování z přítomných 169 pro bylo 22, proti 130, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní bychom orientačním hlasováním měli rozhodnout mezi dvěma daty účinnosti tohoto návrhu zákona.

První návrh hovoří o prvním dni prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, druhý návrh o 1. dubnu roku 2002.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 801. Ptám se, jakou podporu má první z jmenovaných návrhů? Hlasujeme v orientačním hlasování.

Tento návrh získal podporu 94 kolegyň a kolegů.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 802 a ptám se, jakou podporu má druhý návrh.

Tento návrh získal podporu 57 kolegyň a kolegů.

 

Nejprve tedy rozhodneme o prvním jmenovaném návrhu.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko pana ministra je kladné, stanovisko zpravodaje vzhledem k preferenci druhé varianty je záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 803. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 112, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Rujbrové. Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje rovněž, vzhledem k přijatým textacím zákonů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 804. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 17, proti 144, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Protože o pozměňovacím návrhu pod písmenem K jsme již rozhodli a návrhy pod písmenem L byly staženy, bylo tímto ukončeno hlasování o pozměňovacích návrzích, a já vás žádám, pane předsedající, abyste dal hlasovat o návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP