Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Chci se ujistit, že návrh pana poslance Vlacha v předcházejícím projednávání byl v tom smyslu, že nejprve hlasujeme o tomto návrhu a potom se vracíme k tomu předcházejícímu.

Prosím, o slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, já žádám o 10 minut na přestávku klubu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ve 14.40 hodin přerušuji jednání sněmovny do 14.50 hodin.

 

(14.49 hodin)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, pokračujeme v jednání Poslanecké sněmovny přerušeném z důvodu přestávky, kterou si vyžádal poslanecký klub KSČM. Před námi je závěrečné hlasování o celém návrhu zákona.

Chci požádat všechny kolegy, kteří nechtějí dobíhat ke svým tlačítkům, aby zaujali svá místa v lavicích, neboť budeme hlasovat. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami, neboť jsem vás odhlásil.

V tuto chvíli přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 344."

O slovo požádal zastupující předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Petr Nečas. Prosím o klid.

 

Poslanec Petr Nečas: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, Poslanecká sněmovna stojí před vážným hlasováním, ve kterém spustí proces, jehož dosah nemůžeme v tuto chvíli odhadnout. Považuji za naprosto charakteristické, že v tuto chvíli hlasujeme za prvé o tom, zda mají být či nemají být volby, a až teprve potom budeme hlasovat o tom, jaké konkrétní kompetence v oblasti státní správy a přenesené státní správy mají mít tyto kraje.

Myslím si, že toto samotné hlasování, ten samotný fakt, kolika přestávkami bylo naše dnešní jednání přerušováno, svědčí o tom, jak závažné hlasování to je a v jakém spěchu a zbrklosti se tato zásadní rozhodnutí dějí.

Bylo by možné říci na adresu těch, kteří budou v tuto chvíli hlasovat pro a spustí ustanovování krajských orgánů, ono proslulé evangelijní Bože, odpusť jim, protože oni nevědí, co činí.

Ne, dámy a pánové, nebude možné vám odpustit, protože vy moc dobře víte, co činíte. (Potlesk.)

Víte to, že v tuto chvíli spouštíte proces, ve kterém se více než 10 milionů obyvatel této země stává pokusnými králíky ve vaší dramatické politické hře, která nepřinese nic občanům této země, přinese prospěch pouze politickým stranám, protože se zde otevřou další stovky míst pro politické funkcionáře, téměř 140 lukrativně placených míst, placených uvolněných funkcionářů v krajských radách. To je jediný přínos pro politické strany, a nikoli pro občany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP