Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

(pokračuje Nečas)

Když v roce 1938 projednávala Dolní sněmovna britského parlamentu problematiku mnichovského diktátu, řekl tehdy Winston Churchill, že britská politika volila mezi ctí a válkou na jedné straně a bezectností a mírem na druhé straně. Řekl tehdy podporovatelům mnichovského diktátu, že zvolili mír, zvolili bezectnost a obdrží válku.

Úplně analogicky v tuto chvíli se volí mezi rozumem a přiznáním uspěchanosti a chyby na jedné straně a mezi nerozumem a trváním na svém. Dámy a pánové, vy volíte nerozum a budete muset přiznat tuto chybu. Děkuji. (Bouřlivý potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím o klid. Teď mám tři přihlášky se zvláštním právem, v pořadí pan poslanec Filip, kolegyně Buzková, pan ministr Grulich. Paní kolegyně Buzková má přednost, rozhodl předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, v této sněmovně se stalo dobrým zvykem, že nemá-li někdo odvahu k politickému rozhodnutí, hovoří o rozumu, rozvážnosti či nedostatku času na projednání, nedostatku času na politickou diskusi o tak zásadním politickém rozhodnutí. Ukazuje se nicméně, že pokud by tito lidé, kteří nemají odvahu se rozhodnout, dostali jakýkoli časový prostor pro diskusi na toto téma, stejně by nedostačoval. Nedostačoval by proto, že oni prostě takovéto rozhodnutí udělat nechtějí a z tohoto důvodu se schovávají za velká a patetická slova, jaká zde právě přednesl pan poslanec Nečas.

Jsem přesvědčena o tom, že v této sněmovně uzrála dlouholetá diskuse o územně správní reformě a tato sněmovna je povinna učinit své politické rozhodnutí. Já jí k tomu přeji úspěch. Kromě toho si nejsem vědoma, podle jakého ustanovení jednacího řádu v době, kdy je diskuse uzavřena, hovořil pan poslanec Nečas. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jen pro formu, dříve než dám slovo panu předsedovi Filipovi. Pan poslanec Nečas je zastupujícím předsedou poslaneckého klubu ODS. Mám pocit, že vedle toho bylo určeno zvykové pravidlo, že není-li přítomen předseda a je oznámen předsedajícímu zastupující předseda, takovéto vystoupení je umožněno. (Značný hluk v sále.)

Prosím všechny v sále o klid. Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, vážené paní kolegyně, páni kolegové, sdílím řadu obav, které tady řekl kolega Nečas, ale jeho vyjádření považuji za velmi neupřímné a vůči sněmovně za velmi nespravedlivé. Pokud klub ODS měl v úmyslu projednávat tento zákon jiným způsobem, mohl samozřejmě na podzim minulého roku zvednout ruku pro návrh ústavního zákona, kterým se zákon o vytvoření krajů odkládal na rok 2002. Protože tak neučinil, jeho projev považuji v tuto chvíli za velmi pochybný a nedovedu si představit, že by obyčejným zákonem Poslanecká sněmovna změnila ústavu.

I když neprošel pozměňovací návrh, který jsem předkládal a který podle mého soudu zásadním způsobem upravoval, jak pracují v České republice volební komise, přestože volební komise nebudou občanské, nebudou složeny ze zástupců politických stran a sdružení nezávislých, kteří budou kandidovat, budou byrokratické, přesto si myslím, že volby do krajů je třeba zorganizovat podle ústavy, to znamená v letošním roce. Jsem přesvědčen, že ten, kdo chtěl, měl možnost postupovat podle ústavy a podle svého slibu. Proti tomuto slibu já hlasovat nehodlám.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, s údivem sleduji ve sdělovacích prostředcích a dnes i tady vystoupení některých našich kolegů - dost často to bývá pan poslanec Nečas - kteří straší občany. Straší je, že bude nadbytek úředníků, straší je, že budeme sahat do jejich kapes, straší je, že budou jezdit vyřizovat své osobní záležitosti do krajských měst. S údivem vzpomínám na to, jak tato sněmovna asi 176 hlasy odsouhlasila koncepci reformy veřejné správy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP