Neautorizováno !


 

(19.50 hodin)

(pokračuje E. Zeman)

Já mohu jménem vlády předložit návrh zákona, který říká "Zrušme fond!", ale nemohu fondu nařídit, ani aby přišel jeho předseda, natož aby mi vydal jakékoliv dokumenty a provedl jakékoliv právně závazné úpravy.

Doufám, že jsem uspokojivě odpověděl na všechny otázky, které položila paní poslankyně Svobodová.

Paní poslankyni Šojdrové - mne těší, že byla jedním z těch, kdo chápou, v čem je problém fondu a jak se věci mají - vláda, sněmovna, fond. Už jsem zde řekl, že zákon tam předvídá, že určité věci budou v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny, čili je na Poslanecké sněmovně, aby si toto patřičným způsobem ošetřila.

Paní poslankyni Dostálové - pokud jde o změny, samozřejmě předpokládám, že ve druhém čtení se jich objeví spousta. Je plně v kompetenci sněmovny provést libovolné, jakékoliv změny. Už jsem to zde říkal. Jenom o jednu věc bych prosil, nic víc. Mně to osobně může být jedno jako ministrovi. Mému úřadu to může být jedno, ale v zájmu dětí a mládeže neprotahujme nadbytečně agónii, aby taky zbylo vůbec něco k dělení. To je vše, jinak je to na vás. Když se rozhodnete, že to budeme parcelovat ještě deset let, prosím.

K panu poslanci Turkovi. Třešinka na dortu za 400 milionů je taková velice hezká. Je mi velice líto, že podvýbor nedostal tyto materiály dostatečně s předstihem, ale prostě je to tím, že my jsme rychlí. Když nám vláda něco uloží, tak to splníme rychle. Velmi se za to omlouvám, ale mnozí poslanci tady vědí, že když se na mne s něčím obrátí, snažím se jim vyhovět do druhého dne. Totéž se snažím, když mi vláda uloží úkol. Tím samozřejmě jaksi nevznikne několikaměsíční čas pro podvýbor, aby předlohu zákona mohl projednávat. Je mi to hluboce líto, velmi se panu poslanci Turkovi omlouvám.

To, že nové vedení se snažilo, to už jsem komentoval v souvislosti s paní poslankyni Svobodovou. Odvolávka na to, že zde budeme mít materiál "Návrh činnosti" a "Návrh rozpočtu", ano, páni poslanci a dámy poslankyně mají ve svých materiálech. A všem z nich doporučuji, aby se na něj podívali. Zjistí, že z "Návrhu činnosti" zřetelně vyplývá, že fond se nehodlá řídit všemi letitými usneseními, nehodlá svou činnost ukončovat. Naopak, hodlá se dynamicky rozvíjet, hospodařit, prosperovat atd. A v rozpočtu samozřejmě zjistíte, že opět -s prominutím - projí většinu podstaty. Nu, ale to už záleží na vás. Co tam vyčtete, to tam vyčtete, jenom bych chtěl upozornit na to, že není na co čekat. Ty materiály zde jsou a každý si je může přečíst.

Ohledně nářků, kdo bude živit mládežnické organizace, musím konstatovat, že to bohužel po celá léta není fond, ale Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které do toho vráží 80 milionů ročně a bude tak činit nadále. Zatímco těch 40 tisíc, které do toho dával fond, je méně, než do toho dává lokální sponzor ve Zlámané Lhotě. Kvůli tomu nepotřebujeme fond s miliardovým majetkem. Ostatně i ty granty vypisuje a platí ministerstvo, nikoliv fond.

Na otázku pana poslance odpověď: rozpočet opravdu existuje, dlouhá léta a pravidelně, není - aspoň z mého pohledu - obav, že by přestal existovat.

Pak mě fascinuje myšlenka, že až prodáme ty zbytky, které se nedají rozdat, tak z výtěžku založíme nový fond. Ta myšlenka mi připadá okouzlující. Byl majetek za dvě miliardy, z toho majetku jsme zřídili instituci, o které jsme věřili, že výnos ze dvou miliard by mohl tu mládež docela slušně uživit. Neuživil a majetek už není ani za polovinu té hodnoty. Většinu ho tedy rozdáme z té necelé poloviny, ten zbytek nějak prodáme a z tohoto zřídíme nový fond, o kterém budeme věřit, že jen tato malá část toho původního ho tentokrát uživí? Nezřizujeme občas náhodou některé věci spíš jako samoúčel? Opravdu pan poslanec Turek věří, že to, co se neuživilo z té původní částky, by se uživilo z toho zbytku?

Omlouvám se všem, pokud jsem napínal jejich trpělivost, ale domníval jsem se, že je poctivé, abychom si některé věci vyříkali dnes a neodkládali je na zítra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pátrám, zda toto vystoupení bylo posledním vystoupením v rámci obecné rozpravy v prvním čtení. Nebylo, ještě paní poslankyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte, abych jenom velice stručně se vyjádřila k tomu, co tady říkal pan ministr.

Chtěla bych prostřednictvím vás, pane předsedající, ubezpečit pana ministra, že ho nepovažuji za viníka toho stavu, jaký tady v současné době je, který se týká bývalého majetku SSM ve správě Fondu dětí a mládeže. Moje vystoupení, jak jsem řekla i v úvodu, bylo vedeno prostě obavou, aby skutečně ten majetek byl vypořádán tak, aby skutečně sloužil v co největší míře sdružením dětí a mládeže. A ve mně ten předkládaný zákon nevyvolává přesvědčení, že skutečně tomu tak bude. Mám právo na to, abych tady názor vyslovila. Já jsem ho vyslovila a chtěla bych říci - nemluvila jsem o tom, že si myslím, že obce zašantročí majetek. Pouze jsem vyslovila názor, že samozřejmě je tady takové nebezpečí, že by s ním mohly naložit jinak, ale zároveň jsem doplnila, že je potřeba stanovit určité podmínky, za jakých podmínek bude obcím převeden. Třeba s tím, že tam bude dáno věcné břemeno.

Mám zkušenosti s projednáváním dokumentů Fondu dětí a mládeže už vlastně tři roky a vždycky jsem kriticky vystupovala vzhledem k výboru fondu. Několikrát jsem i navrhovala, aby se pohnali k zodpovědnosti představitelé bývalých fondů včetně předsedy ještě před paní Pavlíkovou. Výbor ani sněmovna na to nikdy nechtěly slyšet, tato otázka byla vždycky spíš na okraji zájmu sněmovny. Myslím si, že sněmovna podceňovala tuto otázku, a proto mám jen obavy, aby se urychleně cosi nezrušilo, nespláchlo, a jak už jsem ve svém vystoupení řekla, aby se nad vším nezavřela voda. Proto ten návrh a opravdu je to jenom z tohoto důvodu. Nejsem ani advokátem fondu, ani tady neříkám, že stoprocentně jsem pro zrušení fondu. Byla bych ráda, aby takto bylo moje vystoupení pochopeno, i ten můj návrh.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, obecnou rozpravu končím. Přerušuji projednávání tohoto - ještě paní kolegyně Rujbrová v rámci rozpravy? Ne, mimo. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že se neustále opakuje situace, že zejména ti, kteří trvají na nočním projednávání, ba i hlasování, v lavicích nesedí, navrhovala bych, abyste nás odhlásil, protože se domnívám, že v této chvíli nás tady určitě není přes stovku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: No, není nás tady přes sto - pan poslanec Koháček se hlásí.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud sněmovna nehlasuje, tak může jednat v jakémkoliv počtu. Dokonce máme v jednacím řádu uvedeno, že předsedající schůzi zahájí bez ohledu na počet účastníků. Takže pokud pracujeme bez hlasování, není tento údaj relevantní.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Myslím si, že stejně tak vystoupila paní kolegyně Rujbrová. Stavíte mě do situace, kdy vás nemusím odhlásit. Já samozřejmě mohu projednávat body další, neboť na hlasovacím zařízení je stanovené skóre 109.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP