Předpis 83/1990 Sb.

Citace83/1990 Sb.
NázevZákon o sdružování občanů
Částka19 (29. 3. 1990)
Účinnostod 1. 5. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
281 Vládní návrh zákona o sdružování občanů
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
68/1951novelizujeZákon o dobrovolných organizacích a shromážděních 
126/1968novelizujeZákon o některých přechodných opatření k upevnění veřejného pořádku 
128/1970novelizujeZákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 
194/1988novelizujeZákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 
Derogace pasivní
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím1
300/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů2
513/1991novelizujeObchodní zákoník3
68/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy4
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního5
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony7
33/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů8
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech9
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony10
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim11
89/2012rušíZákon občanský zákoník12


ISP (příhlásit)