Předpis 172/1990 Sb.

Citace172/1990 Sb.
NázevZákon o vysokých školách
Částka30 (18. 5. 1990)
Účinnostod 1. 7. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1999
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
309 Návrh zákona o vysokých školách

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
7/1966rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa 
92/1966rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa 
49/1967rušíVyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách 
39/1980rušíZákon o vysokých školách 
90/1980rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o státních závěrečných zkouškách a státních rigorozních zkouškách 
104/1980rušíVyhláška o prijímaní na štúdium na vysokých školách 
105/1980rušíVyhláška o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) 
106/1980rušíVyhláška o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní vožných miest učitežov vysokých škôl 
109/1980rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách 
110/1980rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o studiu na vysokých školách (studijní předpisy) 
111/1980rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol 
137/1980rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společenskopolitické praxi studentů vysokých škol 
138/1980rušíVyhláška o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl 
3/1981rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o provádění inspekce na vysokých školách 
6/1981rušíVyhláška o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách 
55/1981rušíVyhláška o umeleckej ašpirantúre 
58/1981rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o umělecké aspirantuře 
32/1982rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách 
83/1984rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 
87/1984rušíVyhláška o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 
33/1986rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách 
55/1986rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 
Derogace pasivní
216/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách1
46/1994novelizujeZákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích2
192/1994novelizujeZákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách3
111/1998rušíZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)4
Vztahováno k
132/1994vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 17.května 1994ve věci návrhu na zrušení čl.II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.172/1990 Sb.,o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst.8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. 
112/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)