Předpis 177/2001 Sb.

Citace177/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Částka67 (31. 5. 2001)
Účinnostod 31. 5. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
800 Návrh novely zákona o ochraně osobních údajů
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 67 pod číslem 177/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/1965novelizujeZákoník práce 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce1
110/2019rušíZákon o zpracování osobních údajů2
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
65/1965??Zákoník práce 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
264/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 
264/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 


ISP (příhlásit)