Předpis 349/2011 Sb.

Citace349/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka122 (29. 11. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
318 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 349/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)1


ISP (příhlásit)