Předpis 182/1994 Sb.

Citace182/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky
Částka59 (30. 9. 1994)
Účinnostod 1. 10. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1040 Zákon o zvýšení st. vyrovnávacího příspěvku nezaopatřeným dě
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 182/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
32/1957novelizujeZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
206/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti 
Derogace pasivní
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi1
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění2
329/2011rušíZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů3


ISP (příhlásit)