Předpis 54/1956 Sb.

Citace54/1956 Sb.
NázevZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
Částka29 (17. 12. 1956)
Účinnostod 1. 1. 1957, zrušeno dnem 1. 1. 2009
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
84 Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců.
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
946/1811novelizujeObecný zákoník občanský 
244/1922novelizujeZákon, ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávatežmi a zamestnanci na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
154/1934novelizujeZákon o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích) 
189/1936novelizujeZákon o pracovním poměru redaktorů 
99/1948novelizujeZákon o národním pojištění 
90/1949rušíZákon o rodinných přídavcích 
64/1950novelizujeZákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
66/1950novelizujeZákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců 
67/1950novelizujeZákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) 
68/1950novelizujeVládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance 
69/1950novelizujeVládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele 
70/1950rušíVládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče 
71/1950novelizujeVládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele 
121/1950novelizujeVládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství 
102/1951novelizujeZákon o přebudování národního pojištění 
103/1951novelizujeZákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
109/1952rušíVládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců 
42/1953novelizujeVládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování 
100/1953novelizujeVyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
46/1954rušíVládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy 
Derogace pasivní
16/1959novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců1
58/1964novelizujeZákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky2
65/1965novelizujeZákoník práce3
67/1965novelizujeZákon, o některých změnách v nemocenském pojištění4
87/1968novelizujeZákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči5
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění6
8/1982novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení7
73/1982novelizujeZákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění7
148/1983novelizujeZákon o sjednocení sazeb nemocenského8
109/1984novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení9
51/1987novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení10
110/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců11
180/1990novelizujeZákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů12
306/1991novelizujeZákon o změnách v sociálním zabezpečení13
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění14
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení15
235/1992novelizujeZákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení16
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů18
160/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony19
308/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů20
182/1994novelizujeZákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky21
241/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů22
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře23
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění24
103/1996úplné zněníZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
113/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů25
61/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů26
247/1999novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
18/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv27
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze28
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů29
413/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
347/2001novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)37
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů36
421/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů30
424/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony31
359/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky32
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti33
168/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony34
361/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony35
187/2006rušíZákon o nemocenském pojištění38
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů39
166/2008novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaciveřejných rozpočtů40
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony41
366/2008novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
Vztahováno k
248/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů 
417/2005na základěNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
420/2006na základěNařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011 
588/2006na základěNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
326/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
327/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)