Předpis 197/2009 Sb.

Citace197/2009 Sb.
NázevZákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů198 / 2009Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Částka58 (29. 6. 2009)
Účinnostod 29. 6. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
673 Vl.n.z.o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 197/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
427/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1


ISP (příhlásit)