Předpis 490/2009 Sb.

Citace490/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
Částka155 (31. 12. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
907 Vl. n. z. o akreditaci a dozoru nad trhem

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 490/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
156/1998novelizujeZákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
291/2000rušíNařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE 
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)