Předpis 191/2006 Sb.

Citace191/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka64 (12. 5. 2006)
Účinnostod 11. 6. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
906 Novela z. o dráhách

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 191/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
Vztahuje se k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
266/1994??Zákon o dráhách 
266/1994??Zákon o dráhách 
266/1994??Zákon o dráhách 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
266/1994??Zákon o dráhách 
101/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
192/2006??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. dubna 2006 
460/2006??Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)