Předpis 217/1997 Sb.

Citace217/1997 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka76 (8. 9. 1997)
Účinnostod 8. 9. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
139 Návrh novely zákona o pozemkových úpravách a poz. úřadech

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 217/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
284/1991novelizujeZákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
Vztahováno k
152/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 27. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb. 


ISP (příhlásit)