Předpis 125/2002 Sb.

Citace125/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Částka55 (12. 4. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1091 Vl. zák. v souvisl. s přijetím zákona o platebním styku - EU
Navržené změny6 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 125/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
Derogace pasivní
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém3


ISP (příhlásit)