Předpis 334/1991 Sb.

Citace334/1991 Sb.
NázevZákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
Částka64 (27. 8. 1991)
Účinnostod 27. 8. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
702 Vládní návrh zákona o služebním poměru policistů zařazených*

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1970novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 
Derogace pasivní
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku1
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech2
245/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů3
26/1993rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících4


ISP (příhlásit)