Předpis 74/1990 Sb.

Citace74/1990 Sb.
NázevZákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
Částka17 (14. 3. 1990)
Účinnostod 14. 3. 1990
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
284 Vládní návrh zákona, kterým se stanoví nové znění vojensk...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1959novelizujeZákon o některých služebních poměrech vojáků 
100/1970novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 
40/1974novelizujeZákon o Sboru národní bezpečnosti 
67/1977rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o povolání příslušníků Lidových milicí k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti 
Derogace pasivní
225/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání1


ISP (příhlásit)