Předpis 26/1993 Sb.

Citace26/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
Částka8 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 1. 1993
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
206 Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňují někter...
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
333/1991rušíZákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
334/1991rušíZákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
568/1991rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
186/1992novelizujeZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
230/1992rušíZákon o Federální železniční policii 
232/1992novelizujeZákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie 
245/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)1
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů2
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky3


ISP (příhlásit)