Předpis 308/2005 Sb.

Citace308/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.
Částka108 (2. 8. 2005)
Účinnostod 2. 8. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
259/1997novelizujeVyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
Derogace pasivní
599/2006rušíVyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků 
Vztahuje se k
186/1992na základěZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
13/1993na základěCelní zákon 


ISP (příhlásit)