Předpis 381/2002 Sb.

Citace381/2002 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002
Částka134 (16. 8. 2002)
Účinnostod 16. 8. 2002
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
377/2002novelizujeNařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002 
Derogace pasivní
273/2008rušíZákon o Policii České republiky 
290/2008rušíVyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů 


ISP (příhlásit)