Stenografický zápis 46. schůze, 30. ledna 2002


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vilém Holáň


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1041/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Kořistka


10. Vládní návrh zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) /sněmovní tisk 1082/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Svoboda
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Exner


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1091/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Exner


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - druhé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1055/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


16. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Miroslava Němcová


17. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Máče
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš


18. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Milady Emmerové, Ludmily Müllerové, Tomáše Teplíka, Jaroslava Gongola a dalších na vydání zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků /sněmovní tisk 946/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


17. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


20. Návrh poslanců Petra Nečase a Františka Ondruše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 949/ - druhé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Koháček


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Josef Ježek


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Marek Benda


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Pilip
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Exner


25. Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů /sněmovní tisk 1077/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Jičínský


26. Vládní návrh soudního řádu správního /sněmovní tisk 1080/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Pavel Němec


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního /sněmovní tisk 1081/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda


28. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády /sněmovní tisk 978/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec


29. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb. /sněmovní tisk 991/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Eduard Vávra
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Martin Starec
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vladimír Doležal


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 979/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.


31. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb.,o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1026/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Patočka
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Hana Orgoníková


32. Vládní návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) /sněmovní tisk 1010/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. …/2001 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1083/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal


35. Návrh poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 992/ - druhé čtení

Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Frank


36. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Ivan David
Poslanec Josef Janeček


37. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Hojdy, Miroslava Kapouna, Jaromíra Kohlíčka, Zdeňka Kořistky a Karla Sehoře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1007/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Vnouček
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec František Vnouček
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 19.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP