Stenografický zápis 46. schůze, 31. ledna 2002


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


19. Návrh poslanců Zdeňky Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu /sněmovní tisk 948/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Stránská
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Petr Hort
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Zdeňka Stránská


34. Vládní návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1084/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež


38. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky /sněmovní tisk 1030/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vojtěch Filip


39. Vládní návrh zákona o vojenských veteránech /sněmovní tisk 1093/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jan Klas
Poslanec Radim Turek
Poslanec Břetislav Petr


40. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 1039/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda


41. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 996/ - druhé čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Senátor Jiří Stodůlka


43. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/ - druhé čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Koudelka


42. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - druhé čtení

Senátor Jiří Liška
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Krása
Poslanec Miloslav Ransdorf
Senátor Jiří Liška
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.33 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Václav Krása
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Jitka Kupčová


56. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění přepisů pozdějších /sněmovní tisk 1203/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


57. Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona o družstvu /sněmovní tisk 1196/ - prvé čtení

Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Bohuslav Sobotka


58. Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 1200/ - prvé čtení

Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda PSP František Brožík


182. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Václav Frank
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP