(15.40 hodin)
(pokračuje Snítilý)

Není to tak složitá materie, abychom nemohli ve zbývajících dnech našeho mandátu ji otevřít a znova ji dát na stůl, právě proto, že ten 31. 12. 2004 je z hledisku cyklu volby do Poslanecké sněmovny, ustavování orgánů, atd. atd. velice blízko.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Když, dámy a pánové, dovolíte, budu pokračovat tam, kde můj předřečník kolega Snítilý skončil. Samozřejmě jde o termín, o způsob řešení problému, který si nemyslím, jak tady říkal kolega Doležal, že jde o nějaká družstva tělesně postižených nebo nějaké charity. Myslím si, že bychom si měli uvědomit, že se to týká také spotřebních družstev, např. všech Jednot v této republice, družstev městských, která obsluhují obchodní síť v okrajové části velkých měst, třeba Spotřební družstvo Budoucnost v Ostravě, a takových najdeme i tady v Praze řadu. Tato družstva přece nepracují tady s kdovíjakým ziskem, vždyť jejich členové, tady není žádný vlastník obrovsky movitý, ale to jsou družstva, která zabezpečují službu občanům. A teď po tom družstvu chtějme, aby si odkoupilo za tržní cenu pozemek, na kterém stojí ta prodejna. Dneska ho má vypůjčený od státu. Můžeme to po něm chtít? A od okamžiku, kdy to po něm budeme chtít, tak druhý den by to družstvo zkrachovalo, skončilo, a ty všechny Jednoty obchodní služby na vesnicích v celé republice zajišťovat nebudou. A já si myslím, že to je velice vážný aspekt, nad kterým bychom se měli velice vážně zamýšlet, když mluvíme o zamítnutí a neochotě řešit tento problém.

Já si naopak myslím, že když budeme hlasovat o přikázání výborům, tak bych chtěl sněmovně doporučit, aby přikázala tento tisk také hospodářskému výboru, poněvadž je třeba se tím tiskem zabývat z tohoto pohledu zajištění služeb občanům na vesnici. To mějme na paměti! Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Doležal, pak pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Chtěl bych nejdříve reagovat na slova předřečníka. Rozumím tomu, že je snaha podpořit spotřební družstva, ale řekněte mi, proč nebudeme podporovat všechny ostatní podnikatele, protože spotřební družstvo vzniklo za účelem něco zajišťovat, a neříkejte mi, že jejich účelem není zisk, že to dělají jenom pro dobré oči nějakých občanů v obci. Domnívám se, že naopak, účelem všech je nějaký zisk.

A proto se domnívám, že když budeme dávat státní majetek, státní pozemky spotřebním družstvům, proč je nebudeme dávat ostatním podnikatelům, proč si některé řetězce musí kupovat majetky? Jak budeme řešit problém, když družstvo bude mít pozemek, který bude již obecní? Nařídíme obci, aby ho vydala? Vždyť v tom zavádíme šílenou nerovnost!

Rozumím tomu, že je potřeba uvažovat o družstvech, kterým je třeba pomoci, ale tuto věc je třeba posuzovat individuálně. Nemůžeme en bloc říci, že když je to družstvo a užívá státní majetek, tak mu ten státní majetek bezúplatně nebo za cenu mizivou pronajmeme nebo dáme. To přece nejde! Mně chybí třeba v tomto materiálu jedna zásadní věc: Kolik bude stát všechny daňové poplatníky převedení těchto pozemků? Za jakou cenu jsou to pozemky? A v tržní ceně, protože to jsou prostě peníze daňových poplatníků, které my prostě rozdáme mezi spotřební družstva, a já nechci řešit otázku družstevnictví a jejich využití.

Proto trvám na zamítnutí, a aby bylo dáno zadost jednacímu řádu, navrhuji v obecné rozpravě zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, mám pocit, že se tady ve sněmovně stává pravidlem, že předkladatelé zákona před volbami, aby se zviditelnili, předkládají návrhy, které jsou nedomyšlené. Je to polotovar a oni to předkládají s tím, že když náhodou takto předložená předloha projde, tak že výbor to upraví, oni budou slavní a před volbami získají body.

Prosím vás, přestaňme tedy hloupnout a neztrácejme čas projednáváním předlohy, která skutečně není připravena, a po dvouhodinové debatě ji nakonec stejně zamítneme! Ztrácíme opravdu čas, kdy můžeme projednávat jiné zákony, které si to zaslouží. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Vymětal, pak Snítilý.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Rozumím tomu, co říkal kolega Doležal, že můžeme postavit otázku, kolik stát ztratí, ale ta otázka je postavena tak, jako by stát stál mimo občana. Já mohu položit obrácenou otázku: Když zlikvidujeme všechna spotřební družstva na venkově, co ztratí občané tohoto státu? Celou maloobchodní síť na vesnici - a to je podle mého názoru větší trauma, než když stát ztratí pár korun za to, aby mohly být na vesnici zajišťovány maloobchodní služby. To je jedna věc.

A druhá věc je - proč nedat zadarmo supermarketům nebo obchodním řetězcům také tyto pozemky? Já s tím souhlasím. Když tyto obchodní řetězce vystaví v každé obci prodejnu, tak jsem pro to, aby dostaly tyto pozemky. Ale já jsem nikde neviděl, že by se supermarkety stavěly na vesnici, která má 300 obyvatel. Promiňte.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, pane poslanče, že zde neřešíme stavby supermarketů ve vesnicích. Moc bych prosil o přemýšlení, co chceme sdělit. Pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rád bych zklidnil debatu v jedné věci. Tady se přece v tomto návrhu nejedná o to, co komu dáme, tady se nejedná o hmatatelné materii. Ty budovy prostě na tom pozemku stojí léta páně. Tady se jedná o problém vyřešit právní pojem "zápůjčka", který stejně budeme muset 1. ledna 2005, když se do té doby nic nestane, řešit. Nic jiného nesleduje tato novela, která je nedokonalá jako každý lidský výtvor, která ovšem nebyla vedena jakýmkoliv získáním přízně voličů, protože já nejsem členem ani jednoho z družstev, nemám nikde žádný podíl. Ten problém je ve vyřešení pojmu, který tady fungoval x let a o kterém víme, že 31. 12. 2004 skončí. O nic jiného předkladatelům nešlo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Horníková, pak pan poslanec Ransdorf.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, budu skutečně reagovat pouze technicky. Ráda bych připomněla kolegům, co jsme schválili zákonem č. 229. Schválili jsme, že nestandardní trvalé užívání bude přeměněno na výpůjčku, která 31. 12. 2004 skončí, a nastoupí naprosto standardní způsoby: Za prvé prodej, za druhé řádná nájemní smlouva, a u pozemků, které slouží veřejnosti, např. sportovcům, je možno dva krát pět let požádat o bezplatné užívání pozemku, pokud trvá užívání pozemku k takovému účelu, k jakému byl zřízen. Takže není pravda, že zde řešíme, že nevíme, co s výpůjčkou. Víme: prodej, pronájem a dále bezplatné užívání. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP