(14.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Dal návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Je to tak? Dobře. Vážení kolegové, přivolám eventuálně další zájemce. Pan poslanec Exner chce upřesnit tuto věc? Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, jen kvůli pořadí hlasování zopakuji, že jsem dal návrh na zamítnutí a v případě, že by nebyl přijat, na vrácení výborům k novému projednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, čili mění se na to, že návrh na zamítnutí dal nejen poslanec Jičínský, ale i Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, nic neměním, jenom upřesňuji, jak to bylo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já říkám, že vůči svému oznámení předtím to upřesňuji.

Vážení kolegové, dám hlasovat.

 

Kdo je pro návrh na zmítnutí tohoto návrhu zákona?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 161 poslanců 59 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Pardon, zahájil jsem sice hlasování, ale hlasování končím. Odhlašuji vás na požadavek z pléna - ale odhlášení nebylo provedeno. Ano, už teď. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Dám hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu.

V hlasování pořadové číslo 86 z přítomných 145 poslanců 62 pro 80 proti. Ani tento návrh nebyl přijat, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Hlásí se pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, dovolte, abych předložil dva procedurální návrhy, které se týkají programu jednání schůze Poslanecké sněmovny. První návrh je na přeložení bodu číslo 46, 47 a 48, což je vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců a vládní návrhy zákonů, které s tímto souvisejí, jako pevný bod na středu příští týden, jako bod 1, 2 a 3.

A druhý procedurální návrh se týká bodu 75 a 76, to je vládní návrh zákona o platu a vládní návrh zákona pro léta 2001 a 2002 - mimořádné opatření při určování platů. Navrhuji, aby to pořadí bylo změněno, čili bod 76 byl projednáván jako bod 75 a bod 75 jako 76, neboť to vyplývá z určité logiky věci.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Takže dám hlasovat o těchto návrzích. Paní poslankyně Kupčová, také? Prosím, paní poslankyně.

Prosím o klid v sále a nevím, na kterou stranu se dříve mám dívat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové. Dělám to velmi nerada, nicméně musím požádat sněmovnu o souhlas s přeřazením bodů 44 a 45, jedná se o vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti, sněmovní tisk 872, a vládní návrh zákona - správní řád, sněmovní tisk číslo 1070, druhé čtení, o jejich zařazení napevno na pátek 8. 2. jako první body, pokud tam již není něco pevně zařazeno, a to z tohoto důvodu, že ústavně právní výbor měl tyto dva návrhy doprojednat toto úterý, nicméně opět přerušil schůzi a bude je doprojednávat v úterý 5. 2.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Já bych to upřesnil, že ve středu už máme bod letecká záchranná služba jako první, takže pozměňuji návrh pana poslance - s jeho kýváním - na bod 2, 3, 4. Máme hlasovat samostatně o těchto návrzích? Není zájem o izolované hlasování.

 

Dám hlasovat o všech těchto třech návrzích současně.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? - Ale prosím, hlasujte.

V hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 142 poslanců 65 pro 40 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Já doporučuji, abychom hlasovali individuálně o těch návrzích, abychom zjistili, v čem je problém s těmito přehozeními, jestli souhlasíte. Pro jistotu vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Urbana, aby body 46, 47, 48 byly body 2, 3, 4 ve středu příštího týdne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 124 poslanců 75 pro 24 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přeřazení pořadí bodů 75 a 76 - vzájemné přeřazení pořadí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 124 poslanců 77 pro, 20 proti. Návrh nebyl přijat. - Pardon, návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP