(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

V případě, že by toto možné nebylo, budu muset požádat o přestávku na poradu klubu v délce 15 minut.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Návrh na odročení, přerušení a odročení do zítřka osmi hodin ráno.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, v podstatě bych tento návrh formuloval jako návrh na odročení tohoto bodu na zítra ráno. Vzhledem k tomu, že byly zařazeny dva pevně zařazené body - (Hlasy z pléna: ano, jsou dva, byly tři...) Jsou tam pevně tři zařazené body, čili domnívám se, že je možné to odročit po těchto třech pevně zařazených bodech jako čtvrtý bod zítra.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Odhlásím vás a prosím, abyste se zaregistrovali. Vyslechli jsme návrh na přerušení bodu a pokračování jako čtvrtý bod zítra dopoledne.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 87 poslanců 60 pro 12 proti. Návrh byl přijat. Přerušili jsme bod 57.

 

Dostáváme se k bodu 58, opět návrh stejné dvojice poslanců. Prosím pana navrhovatele poslance Bláhu, aby se ujal slova. Mluvíme o bodu

 

58.
Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb. a některé další zákony
/sněmovní tisk 1200/ - prvé čtení

 

Poslanec Jan Bláha: Je to návrh, který svým způsobem v jiné podobě byl prodiskutován v souvislosti s jinými zákony, myslím si, že několikrát podobný návrh na půdě této sněmovny, který si klade za cíl v novele zákona číslo 219 vyřešit vztahy k pozemkům právě družstev. Samozřejmě se to týká družstev pod tímto zaregistrovaných družstev výrobních a družstevních.

V podstatě především jde o jednu věc, proč předkládáme tento návrh. Předkládáme ho proto, že zase od zmiňované doby transformačního zákona v roce 1992 se mnohé změnilo. Změnily se mnohé vztahové věci, změnily se také ceny nemovitostí. Přes to všechno tato družstva svým způsobem fungují a fungovala a snažila se, jak se říká, přežít. A jediné, co nás vede k tomuto návrhu úpravy, je, aby při vypořádávání tam, kde neproběhlo u pozemků těchto družstev, bylo za cenu řekněme úměrnou. Čili za cenu, zjednodušeně řešeno, od doby vzniku tohoto břemene v rámci zápisu, čili za cenu, ano, je to pravda, že je vlastně levnější, než by mohla být cena komerční na trhu, jiné třetí osoby.

Myslíme si, že toto nebylo totiž za celé roky vypořádáno a táhne se tato nedokonalost. Proto jsme si dovolili v tisku 1200 dát nejenom předkládací, nejenom důvodovou zprávu, ale v podstatě i zprávu předkládací pro podrobnější vysvětlení úpravy vloženého nového paragrafu c, který vyřešil tuto otázku úplatnou, ve výjimečných případech bezúplatnou, ale vlastně úplatnou ze stanovení ceny, kterou by byla schopna tato družstva uhradit tak, aby se nestala hříčkou v rukou osob třetích a dalších.

Jestli se nepletu, v tomto případě i stanovisko vlády, které sdělí zpravodaj, poukazuje na některé možná problémy, možná problémy při zpracování, ale vzhledem k databázím, které existují, bych tyto problémy až tak šíře neviděl. Nicméně stanovisko já vnímám jako stanovisko, které neodporuje tomuto návrhu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Doležala jako zpravodaje pro prvé čtení.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych navázal na slova svého předřečníka a též předkladatele návrhu sněmovního tisku 1200. Hrozně nerad bych upíral dobré myšlenky a snahu o dobré skutky předkladatelům, ale domnívám se, že tento návrh je zásadně špatně. Nemohu se ztotožnit se slovy předkladatele, který zde řekl, že stanovisko vlády je v podstatě souhlasné nebo nezamítavé.

Domnívám se, že když si přečteme pečlivě stanovisko vlády, tak zjistíme, že tam má čtyři zásadní výhrady a poté na závěr konstatuje, že tento zákon v podstatě neřeší to, co se snaží důvodovou zprávou vysvětlit, že řeší. Domnívám se, že stanovisko vlády není zamítavé jenom proto, že předkladateli tohoto poslaneckého návrhu jsou členové sociální demokracie. Nic jiného bych na stanovisku neviděl a nechtěl bych vám ho tady celé předčítat, protože se domnívám, že jste ho celé četli.

Rozumím snaze pomoci některým družstvům, která zaměstnávají postižené občany nebo jiné charitativní organizace, ale myslím si, že tímto způsobem to nelze. Rád bych připomněl v tomto i sněmovní tisk 828 projednávaný na 36. schůzi Poslanecké sněmovny, kde byla tato snaha směřována ke sportovním oddílům a občanským sdružením, která se zabývají sportem. Všichni víme, jaký to tady mělo ohlas a jaká diskuse z toho vznikla.

Mrzí mě, že pan předkladatel nezmínil doprovodné usnesení, které bylo v té době schváleno pod číslem 1622 z 25. května 2001, které žádalo vládu, aby se zabývala problémy s pozemky v trvalém užívání, zastavěnými budovami nebo stavbami ve vlastnictví osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, a pozemků na ně navazujících, jestliže pozemek souvisí s provozem těchto budov nebo staveb, a obdobně i právo výpůjčky nebo nájmu, a řešila je. Vláda to neřeší a my tady máme na stole další snahu o řešení, která je podle mne špatná, protože se snaží tento problém řešit en bloc. To je samozřejmě velká šance pro všechny spekulanty a dávám do uvozovek slovo "tuneláře", protože to nepatří do hantýrky užívané naší částí politického spektra.

Proto bych navrhoval, abychom trvali nadále na usnesení Poslanecké sněmovny a trvali na tom, ať vláda zpracuje vyhlášku, podle které se budou tyto problémy řešit, ale jednotlivě, protože rozumím tomu, že existují případy, kdy je třeba těmto družstvům pomoci. Ale nerad bych otevřel dveře spekulantům, kteří zneužijí tohoto zákona a budou kupčit s pozemky, které budou buď dávány zadarmo, nebo za cenu z let dávno minulých - a to mi připadá, že je též skoro zadarmo.

Proto si dovolím navrhnout zamítnutí tohoto návrhu v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Dovolila bych si zde připomenout dobu poměrně nedávnou, kdy se tímto problémem velmi podrobně Poslanecká sněmovna již zabývala.

Dvacátého pátého května v roce 2001 Poslanecká sněmovna přijala řešení k problému státních pozemků v trvalém užívání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP