(14.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se někdo další do rozpravy? Nehlásí. Dáme hlasovat o tomto návrhu na zamítnutí. Chce pan poslanec pronést ještě nějaké argumenty?

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedající, mám samozřejmě právo na závěrečné slovo, které také hodlám využít.

Já vím, že zde je možnost na základě jakéhosi jednání ze strany finančního ředitelství z důvodů tvrdosti zákona ustoupit od sankcí. Ovšem chtěl bych podotknout, že zde je pouze dána možnost a že jsem se také včas na pana ministra Lachnita obracel s tím, aby tuto věc řešil. A k tomuto - jak zde bylo již řečeno poněkud zvláštnímu - řešení jsem přistoupil až na základě jeho nečinnosti a nečinnosti vlády.

Jsem toho názoru, že je na místě, aby tento zákon byl přijat. Proto vás znovu žádám o jeho propuštění do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Odhlašuji vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona pana poslance Kvapila.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 117 54 pro, 43 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo ještě nějaký jiný návrh?

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 123 109 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní paní poslankyně navrhla, abychom prodloužili lhůtu na standardní dobu? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, myslím, že nyní musíme hlasovat o návrhu pana předkladatele, a to je zkrácení lhůty k projednání tohoto zákona na pět dnů. Stanovisko zpravodaje je zamítavé.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh na zkrácení na pět dnů, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 125 39 pro, 63 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Uzavírám první čtení tohoto návrhu. Děkuji zúčastněným. Pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, omlouvám se, že komplikuji jednání Poslanecké sněmovny, ale nezbývá mi, než navrhnout jeden procedurální návrh. Ten se týká bodů 59, 60, 61 a 62. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty a předpisů souvisejících - sněmovní tisk 1068, vládní návrh zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk 1069, vládní návrh zákona o spotřebních daních - sněmovní tisk 1096 a vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu - sněmovní tisk 1204. Prosím, aby tyto návrhy byly přeloženy na jednání Poslanecké sněmovny na úterý příští týden. Důvodem předložení tohoto procedurálního návrhu je potřeba jednání vlády České republiky k těmto tiskům. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Chtěl bych jenom předeslat, že jsme si na úterý už předurčili pět bodů vrácených Senátem. Dále jsme si předurčili dva další body jako bod šest a sedm a dnes ráno jsme si schválili hlasování o zástupci Poslanecké sněmovny do Konventu. Předurčili jsme si tedy na úterý osm bodů. Jsem na rozpacích, jestli to máme dát konkrétně na úterý 5. 2.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, myslím, že není problém, aby tyto body mohly být projednány ve středu dopoledne.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat. Pan poslanec Vymětal k tomu má nějaký návrh?

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Nemám návrh, jenom jsem chtěl procedurálně připomenout, že jsme na začátku jednání této schůze řekli, že pokud nebude možno projednat nějaký bod, že bude zařazen na konec bloku. Teď pořád něco zařazujeme! Nechápu, jak je to možné! Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Souhlasím s vámi. Dáváte návrh, aby to bylo projednáváno tak, jak jsme se dohodli, na konci bloku prvních čtení. Pan poslanec Urban s vámi souhlasí.

 

Dám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 126 105 pro, 6 proti. Návrh byl přijat. Body 59, 60, 61 a 62 přesunujeme z dnešní schůze na konec prvních čtení.

 

Dostáváme se k bodu

 

57.
Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona o družstvu
/sněmovní tisk 1196/ - prvé čtení

 

Prosím pana poslance Bláhu. Prosím poslance ze sociální demokracie, aby se s panem ministrem dohadovali nahlas mimo tuto místnost. Pane poslanče, udělal jsem, co bylo v mých silách. Prosím, aby se zástupci vlády dostavili do jednacího sálu, aspoň někdo z nich.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegové a kolegyně, dovolili jsme si předložit s kolegou Evženem Snítilým návrh zákona o družstvu pod tiskem 1196. Při zpracování tohoto návrhu zákona jsme vycházeli v podstatě z dlouhodobé historie, především diskuse na téma - a to již od roku 1992 - zdali má, nebo nemá být zpracován samostatný zákon o družstvech jako takový.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP