(10.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1055/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Ludmila Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením z 53. schůze ze dne 14. 11. 2001, které se týkalo vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1055.

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Běly Hejné, zpravodajské zprávě a po proběhlé rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila nesouhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře,

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, projednáváme vládní návrh novely zákona, která je typickou ukázkou předvolebního populistického a nezodpovědného návrhu. Sociální demokracie se neustále snaží zmást naše občany tím, že o sobě tvrdí, že jedině ona má sociální cítění, že jedině ona se umí postarat o potřebné. Tento návrh má být další důkaz. Právě tato předloha je však důkazem opačným, důkazem, že sociálně demokratická strana je stranou asociální.

V návrhu vláda nezvyšuje přídavky na dítě sociálně nejslabším rodinám. Naopak, sociálně nejslabším rodinám s dětmi vláda dětské přídavky ponechává ve stejné výši jako dosud. Na druhé straně bohatým rodinám s dětmi, které dosud nepobíraly přídavky, navrhuje přídavky na děti nově vyplácet. Tyto nové přídavky bohatým budou stát naši státní kasu čtyři miliardy ročně navíc.

Nevím, zda si pan ministr Špidla uvědomuje, že není emír šejch, vládce bohatého Kuvajtu, ale ministr práce a sociálních věcí malé země ve středu Evropy, která by se ráda brzy poměřovala s ostatními zeměmi Evropské unie jako rovný s rovným. Nevím, zda si tato vláda uvědomuje, že podobnými návrhy, jako je tento, znevýhodňuje naše občany vůči občanům ostatních zemí Evropské unie. Nevím, zda si vláda uvědomuje, že takovými návrhy naší zemi a jejím občanům velmi ubližuje.

Dávám návrh na zamítnutí projednávané předlohy a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit před hlasováním o zamítnutí. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato debata se opakuje znovu a znovu a myslím, že je vhodné, abychom ji zopakovali ještě v tomto kole.

Návrh, který je předkládán, není žádným populistickým návrhem a vychází z dlouhodobého poznání skutečnosti. To poznání skutečnosti je velmi jednoduché:

Za prvé. Náš národ populačně přirozenou měrou vymírá. Je to nepochybné a nikdo se nemůže odvážit tento fakt zpochybňovat.

Za druhé. Nepotvrdily se prognózy demografů, že se jedná pouze o odkládání narození dítěte, ale ukázalo se, že to je trvalý jev.

Za třetí je nepochybně správné si položit otázku, proč tomu tak je.

Posuzujeme-li plodnost v jednotlivých částech Evropy a v jednotlivých částech světa, a zejména tedy ve státech, které jsou s námi srovnatelné, tak se dá ukázat zásadní korelace mezi intenzitou podpory mladých rodin a rodin obecně a populační dynamikou, zatímco například náboženská orientace té země je v tomto hledisku zcela bezvýznamná. Nejméně populačně aktivní je Itálie, která ovšem také ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi dává nejméně na podporu rodin.

Já musím prostě zásadně odmítnout demagogický argument o tom, že se tímto rozhodnutím dávají prostředky bohatým. Paní poslankyně Páralová zřejmě není dostatečně seznámena s materií a myslím si, že těžko by obhájila sociologicky myšlenku, že rodiny s dětmi jsou skupinou občanů bohatých. Ano, ojediněle se tak stává, ale naprostá většina rodin s dětmi je v nižších příjmových pásmech, maximálně v průměrných příjmových pásmech.

To, co tento návrh přináší, je posílení rodin s dětmi, které se nacházejí v průměrném příjmovém pásmu.

Další podstatnou složkou života rodiny je v moderním světě, který se neobyčejně rychle mění, nestabilita sociální situace. Rodina, která po určitý rok byla v dobré situaci, protože manžel, manželka nebo oba dva měli dobré zaměstnání a měli dostatek prostředků, může během několika týdnů ztratit svoji sociální pozici a dostat se do mimořádně obtížné situace. Současné adresné systémy působí v tomto okamžiku groteskně, protože poskytují podporu zpětně, čili opět rodině, která je již dávno v daleko horší situaci, než byla, nebo naopak rodině, která je v situaci daleko lepší.

Ta věc je prostě nestabilní a my jsme povinni docílit zásadní změny. Tato změna spočívá v jednom jediném a prostém názoru: mít dítě nesmí být v moderní společnosti sociálním rizikem. V současné době tímto rizikem tato situace je. Proto je předložen tento návrh a já prostě zásadně odmítám zavírat oči před realitou a odmítám přijímat tak pochybné argumenty povrchního rázu, jako předložila paní poslankyně Páralová.

Dámy a pánové, to rozhodnutí je velmi důležité a do určité míry rozhoduje o budoucnosti naší země. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Je svým způsobem shodný s návrhem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, byť usnesení je, že výbor žádá sněmovnu, aby vyslovila nesouhlas.

Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP