Sněmovní tisk 855
Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

MUDr. Josef Janeček předložil sněmovně návrh zákona 20. 2. 2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 855/0 dne 21. 2. 0201.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 22. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 3. 2001 jako tisk 855/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1539).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 855/5, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 2052).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 195, dokument 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 195/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 195/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako tisk 195/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 883, usnesení č. 2221).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 9. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 172/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: deportovaná osoba, obnos nepodléhající zdanění, odškodnění, Svaz sovětských socialistických republikISP (příhlásit)