Stenografický zápis 47. schůze, 9. dubna 2002


(Jednání zahájeno v 10.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1296/ - zkrácené jednání

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Václavek
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý


125. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení

Poslanec Jan Kasal
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jan Kasal
Primátor hl. města Prahy Jan Kasl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip


157. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vojtěch Filip


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. /sněmovní tisk 1088/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Macháček
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Michael Kuneš
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Michael Kuneš
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michael Kuneš
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Michael Kuneš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 11.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Michael Kuneš
Místopředseda PSP František Brožík


105. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - třetí čtení

Poslanec František Ondruš
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání bylo přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1296/ - zkrácené jednání

Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Koudelka


105. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jan Klas
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


110. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka


111. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka


155. Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků /sněmovní tisk 946/3/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.51 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


128. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 1142/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Koudelka


150. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Václav Krása
Senátor Tomáš Julínek


147. Návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/6/ - vrácený Senátem

Senátor Tomáš Julínek
Poslanec Josef Janeček
Senátor Josef Pavlata


148. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 976/4/ - vrácený Senátem

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Senátor Daniel Kroupa


149. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb. /sněmovní tisk 991/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


151. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. /sněmovní tisk 1007/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Němec
Poslanec František Vnouček
Senátor Karel Korytář


152. Návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1019/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Senátor Karel Korytář
Poslanec Vladimír Doležal


153. Návrh zákona o válečných veteránech /sněmovní tisk 1093/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Radim Turek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 18.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání pokračovalo v 18.24 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


154. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1055/2/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP