Stenografický zápis 47. schůze, 27. března 2002


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Vidím


131. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP František Brožík


115. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

Místopředseda PSP František Brožík


143. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za rok 2001 - leden 2002

Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Martin Kocourek


118. Návrh poslanců Aleny Páralové, Václava Krásy a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1048/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Hofman


119. Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec František Ondruš
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Žižka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 10.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.51 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 10.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.10 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Kasal
Předseda PSP Václav Klaus


122. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Michala Doktora a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech /sněmovní tisk 1051/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda PSP Václav Klaus


123. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1090/ - třetí čtení

Poslankyně Miroslava Němcová


124. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1225/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 11.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.53 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina


125. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bláha
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Koháček
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání bylo přerušeno ve 12.20 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


130. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Vidím


131. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP František Brožík


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 1119/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Krása
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer


109. Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách /sněmovní tisk 1151/ - třetí čtení

Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Severa


126. Návrh poslanců Milana Ekerta, Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Milana Urbana a Antonína Macháčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1197/ - třetí čtení

Poslanec Milan Ekert
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 16.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP