Sněmovní tisk 1151
Vl. z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 4. 2002.
  Návrh zákona 17. 5. 2002 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 5. 2002 poslancům jako tisk 1151/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 5. 2002 poslancům jako tisk 1151/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 2317).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 290/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, místní orgány státní správy, obec, převod vlastnictví, region, veřejná správa, veřejný majetek, vztah mezi státem a regionemISP (příhlásit)