Stenografický zápis 47. schůze, 26. března 2002


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


136. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1015/

Předseda PSP Václav Klaus


137. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1212/

Předseda PSP Václav Klaus


138. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORCE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období leden - červen 2001 /sněmovní tisk 1176/

Předseda PSP Václav Klaus


139. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až červen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za uvedené období /sněmovní tisk 1237/

Předseda PSP Václav Klaus


140. Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2002, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43. odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1238/

Předseda PSP Václav Klaus


141. Vyjádření vlády ke zdravotně pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002 a Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002 /sněmovní tisk 1249/

Poslanec Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - třetí čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Tom Zajíček
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.43 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tom Zajíček


107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1157/ - třetí čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.34 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


27. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec František Chobot
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a zákona č. …/2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 1164/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda PSP František Brožík


114. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Hojda


115. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.48 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý


129. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím


130. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


131. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


132. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Jan Vidím


133. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Jan Vidím


134. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP