Stenografický zápis 47. schůze, 22. března 2002


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


59. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů /sněmovní tisk 1213/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Černý
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radko Martínek


116. Vládní návrh zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) /sněmovní tisk 1168/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Hanuš


117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1234/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jan Grůza
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Václav Grulich


39. Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

Poslanec František Ondruš
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Houzák
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Vymětal
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Koháček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Koháček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec František Ondruš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Michal Doktor
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Hofman


91. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Pavla Šafaříka, Ivana Pilipa, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1058/ - třetí čtení

Poslanec Michael Kuneš


92. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Svatomíra Recmana, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 1059/ - třetí čtení

Místopředseda PSP František Brožík


95. Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře /sněmovní tisk 1100/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miroslav Kalousek


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1101/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek


102. Vládní návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Severa
Poslankyně Alena Páralová


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. /sněmovní tisk 1088/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


135. Zpráva o výši škod způsobených suchem a realizaci opatření ke krytí škod způsobených katastrofálním suchem v roce 2000 /sněmovní tisk 799/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Škromach


142. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7.2001 do 31. 12. 2001 /sněmovní tisk 1265/

Poslanec Cyril Svoboda
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda


136. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1015/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Petr Hort


137. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1212/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jiří Papež


141. Vyjádření vlády ke zdravotně pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002 a Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002 /sněmovní tisk 1249/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová


138. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORCE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období leden - červen 2001 /sněmovní tisk 1176/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


139. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až červen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za uvedené období /sněmovní tisk 1237/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


140. Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2002, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43. odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1238/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo ve 14.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP